سولجر

سولجر عضو عمودی باربر می باشد که از آن بعنوان پشت بند عمودی در قالب دیوار و یا شمع حمایتی در دیوارهای دوطرفه مورد استفاده قرار می گیرد که موجب افزایش مقاومت پانل های قالبهای مدولار در برابر فشارهای جانبی بتن می گردد . با استفاده از بولت های عصایی ، سولجر ها بر روی پانل های قالب مدولار و لوله های پشت بند ثابت می شوند که با آزاد شدن بولت های تمام رزوه پس از اتمام بت

سولجر عضو عمودی باربر با ممان اینرسی زیاد می باشد که از آن بعنوان پشت بند عمودی در قالب دیوار و یا شمع حمایتی در دیوارهای دوطرفه مورد استفاده قرار می گیرد که موجب افزایش مقاومت پانل های قالبهای مدولار در برابر فشارهای جانبی بتن می گردد .

با استفاده از بولت های عصایی ، سولجر ها بر روی پانل های قالب مدولار و لوله های پشت بند ثابت می شوند که با آزاد شدن بولت های تمام رزوه پس از اتمام بتن ریزی و سپری شدن ساعات اولیه گیرایی بتن ، دیگر نیازی به آزاد کردن و برداشتن سولجر جهت جابجایی پانل های قالب نمی باشد و می توان مجموعه قالبها ، لوله های پشت بند و سولجرها را بصورت یکپارچه مشابه قالبهای تونلی با جرثقیل جابجا نمود .

جنس سولجر ، ورق فولادی St.37 به ضخامت 3 میلیمتر می باشد که به صورت ناودانی دوبل شده در طولهای مختلف تولید می گردد . در جدول زیر مشخصات وزنی سولجر در ابعاد مختلف تولیدی مشخص گردیده است :
در اجرای سازه های سنگین ومرتفع وهمچنین در مواردی که عرض بتن بیشتر از 20 سانتی متر باشد، جهت پشت بند قالب ( نگهدارنده قالب ) از سولجرها که بصورت عمودی توسط بولت عصایی، واشرکاس ومهره بسته می شوند، استفاده می گردد. سولجرها با ارتفاعات مختلف تولید می گردند و دارای طول و عرض 15سانتی متر و ارتفاع های 100، 150، 200 ، 250 و 300 سانتی می باشد.

نمایش یک نتیجه