داربست چکشی_گرمی,اردبیل

توضیحات

خریدار داربست چکشی

موقعیت گرمی,اردبیل

وزن تقریبی ۱۱ تن

پایه سه متری با مهار ۱٫۲۰

پایه ها میتوانند سه متری یا تلفیقی ۲+۱ یا ۱٫۵+۱٫۵ باشند

شماره های تماس : 09120773989 – 09124526202