جدول وزن قالب بتن

جدول وزنی قالب های مدولار :

ابعاد قالب های مدولار

خم دوبل

تسمه ای لبه ۵

تسمه ای لبه ۶

۱۰۰*۱۰

۵٫۳

۶٫۵

۷٫۳

۱۰۰*۱۵

۶٫۷

۸٫۱

۸٫۸

۱۰۰*۲۰

۸٫۱

۹٫۵

۱۰٫۶

۱۰۰*۲۵

۹٫۵

۱۰٫۸

۱۲

۱۰۰*۳۰

۱۰٫۸

۱۲٫۵

۱۳٫۴

۱۰۰*۳۵

۱۲٫۳

۱۴٫۳۵

۱۵

۱۰۰*۴۰

۱۴٫۶

۱۷٫۷

۱۸٫۸

۱۰۰*۴۵

۱۶٫۲

۱۹٫۵

۲۰٫۳

۱۰۰*۵۰

۱۷٫۸

۲۰٫۵

۲۱٫۸

 

 

 

 

۱۵۰*۱۰

۷٫۹

۹٫۷۵

۱۰٫۸

۱۵۰*۱۵

۱۰٫۲

۱۱٫۹

۱۳٫۱

۱۵۰*۲۰

۱۲

۱۴

۱۵٫۴

۱۵۰*۲۵

۱۳٫۸

۱۶٫۵

۱۷٫۷

۱۵۰*۳۰

۱۶٫۳

۱۸٫۲۵

۲۰٫۱

۱۵۰*۳۵

۱۸٫۶

۲۱٫۱۵

۲۲٫۳

۱۵۰*۴۰

۲۱

۲۳٫۹

۲۴٫۸

۱۵۰*۴۵

۲۳

۲۶٫۱

۲۷٫۱

۱۵۰*۵۰

۲۵

۲۸٫۳۵

۲۹٫۴

 

 

 

 

۲۰۰*۱۰

۱۰٫۵

۱۲٫۴

۱۳٫۹

۲۰۰*۱۵

۱۳٫۵

۱۵٫۱۵

۱۷

۲۰۰*۲۰

۱۵٫۶

۱۸

۱۹٫۹

۲۰۰*۲۵

۱۸٫۲

۲۰٫۸

۲۲٫۸

۲۰۰*۳۰

۲۱٫۱

۲۳٫۵

۲۵٫۷

۲۰۰*۳۵

۲۳٫۷

۲۷٫۹

۲۸٫۶

۲۰۰*۴۰

۲۸٫۲

۳۱٫۴

۳۲٫۲

۲۰۰*۴۵

۳۰٫۵

۳۲٫۶

۳۵٫۱

۲۰۰*۵۰

۳۳٫۳

۳۷

۳۸

جدول وزنی کنج های مدولار

کنج های بیرونی

خم دوبل

تسمه ای لبه ۵

تسمه ای لبه ۶

۱۰۰*۵*۵

۵٫۳

۶٫۳

۷٫۵

۱۰۰*۱۰*۵

۶٫۶

۷٫۹

۹

۱۵۰*۵*۵

۷٫۳

۹٫۳

۱۰٫۹

۱۵۰*۱۰*۵

۹٫۷

۱۱

۱۳٫۲

۲۰۰*۵*۵

۱۱

۱۲٫۱

۱۴٫۵

۲۰۰*۱۰*۵

۱۲٫۳

۱۴٫۵

۱۷٫۴

 

کنج های بیرونی

تسمه ای لبه ۵

تسمه ای لبه ۶

۱۰۰*۱۰*۱۰

۹٫۲

۱۰٫۵

۱۵۰*۱۰*۱۰

۱۳٫۹

۱۵٫۵

۲۰۰*۱۰*۱۰

۱۸٫۴

۲۰٫۳

کنج های داخلی

تسمه ای لبه ۵

تسمه ای لبه ۶

۱۰۰*۱۰*۱۰

۸٫۷

۹٫۵

۱۵۰*۱۰*۱۰

۱۲٫۷

۱۴٫۱

۲۰۰*۱۰*۱۰

۱۷٫۲

۱۸٫۷

 

 

 

 

 

 

 

قالب گرد

وزن

قالب گرد

وزن

۱۰۰*۶۰

۸۷

۱۵۰*۶۰

۱۲۵

۱۰۰*۵۵

۷۹

۱۵۰*۵۵

۱۱۵

۱۰۰*۵۰

۷۲٫۵

۱۵۰*۵۰

۱۰۴٫۵

۱۰۰*۴۵

۶۱٫۵

۱۵۰*۴۵

۸۸٫۵

۱۰۰*۴۰

۵۰٫۵

۱۵۰*۴۰

۷۳٫۵

 

قالب جدول

کشویی

وزن

پیچی

وزن

۵۰*۴۵*۱۵

۱۵

۵۰*۴۵*۱۵

۱۸٫۵

۶۰*۵۰*۱۵

۱۷٫۳

۶۰*۵۰*۱۵

۲۱٫۶

۷۵*۵۰*۱۵

۱۹٫۳

۷۵*۵۰*۱۵

۲۵

 

براکت

وزن

براکت لوله ای ۱۲۰

۴٫۹

براکت پروفیل ۱۲۰

۷٫۴

براکت پروفیل ۱۷۰

۹٫۸

سکوی بتن ریزی

۱۲٫۲

وزن قالب های بتن در لیست بالا مشخص گردیده است ، البته اینموضوع را بایستی در نظر داشت که وزن های جدول بالا تقریبی می باشند و وزن نهایی با باسکول مشخص می گردد .قالب بتن در دو نوع لبه خم و تسمه ای تولید می گردد. همینطور که در جدول بالا مشاهده می کنید قالب بتن تسمه ای از قالب های بتن های لبه خم سنگین تر می باشد. 

علت اختلاف وزن قالب های تسمه ای و لبه خم از این جهت می باشد که قالب های لبه خم کلا یک پارچه از ورق سه میل تولید می گردند.و جوش کاری کمی در پشت قالب صورت می گیرد.

ولی قالب بتن تسمه ای از ورق ۳ میل و ۵ میل تولید می گردد. به طوری که رویه قالب از ورق سه میل و تسمه هاو پشت یندهای آن از ورق ۵ میل تولید می گردد.

قالب های تمسه ۶ سانتی فقط به صورت تسمه ای تولید می گردد. این قالب ها سنگین تر از قالب های لبه ۵ می باشد.و استقامت زیادی را هنگام بتن ریزی دارد و همچنین طول عمر بیشتری دارد.

__________________________________________________

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های ذیل در ارتباط باشید 

تلفن : ۰۲۱۴۳۸۴۸۰۸۴ و ۰۲۱۴۳۸۴۶۴۹۴

تلفن همراه : ۰۹۱۲۰۷۷۳۹۸۹ و ۰۹۱۲۴۵۲۶۲۰۲ 

فکس : ۰۲۱۸۹۷۸۳۵۲۱

آدرس : بلوار جمهوری ، نبش ۲۳ ، مجتمع سینا ، واحد ۱۰

__________________________________________________

قالب بتن ، قالب فلزی بتن ، قالب بتون ، قالب فلزی بتون ، قالب بتن دست دوم ، قالب فلزی بتن دست دوم ، قالب بتن بوذرجمهر ، قالب بتن صنعت یدک، قالب بتن خم ، قالب بتن ارس ، قالب بتن مدولار ، قالب بتن پرسی ، قالب بتن مرسل ، مرسل قالب ، قالب بتن لبه پنج ، قالب بتن لبه شش ، قالب بتن تسمه پنج سانتی ، قالب بتن تسمه شش سانتی ، قالب بتن کارکرده ، قالب بتن مستعمل ، قالب بتن مدولار ، قالب تیرچه ، قالب جدول ، قالب نیوجرسی ، قالب تونلی ، قالب پرنده ، قالب دال بتنی ، قالب مدولار پانلی ، قالب مدولار تخت ، قالب بتن مدولار تیر ودال ، قالب کنج داخلی ، قالب کنج بیرونی ، قیمت قالب فلزی بتن ، قیمت قالب بتن ، قالب کمانی ، اجاره قالب فلزی ، خرید قالب فلزی ، خریدار قالب فلزی ، فروش قالب فلزی ، فروشنده قالب فلزی ، جدول وزن قالب بتن ، جدول وزن قالبهای فلزی بتن ، جدول وزن قالب لبه خم ، جدول وزن قالب لبه شش ، جدول وزن قالب لبه ۵ ، جدول وزنی قالب گرد ، جدول وزنقالب ستون گرد ، جدول وزن قالب کنج ، وزن قالب کنج داخلی ، جدول وزن قالب کنج بیرونی ، وزن براکت ها ، وزن سکوی بتن ریزی ، وزن کنج های مدولار ، جدول وزن قالبهای ستون ، قالب بتن ، قالب بتن دست دوم ، قالب بتن کارکرده ،

توضیحات