جدول وزن داربست مثلثی

توضیحات

داربست مدولار مثلثی :

داربست مثلثی مدولار

سولجر

ابعاد

وزن

ابعاد

وزن

۱۰۰cm

۱۰٫۵

۵۰cm

۸

۷۵cm

۹

۱۰۰cm

۱۴٫۵

۵۰cm

۸٫۲

۱۵۰cm

۲۰٫۵

مهار قطری

۴٫۲۵

۲۰۰cm

۲۷

مهار ضلعی

۳٫۱

۲۵۰cm

۳۳٫۵

پاشنه ۱۵ سانتی

۱٫۳۵

۳۰۰cm

۴۳

پاشنه ۲۰  سانتی

۱٫۵

 

 

این نوع داربست از فریم های مثلثی شکل و با اضلاع ۱۲۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۰۰ ، ۷۵ و ۵۰ سانتی تشکیل شده اند که به صورت نر و ماده به یکدیگر متصل می شوند. داربست مثلثی در کفراژبندی دال یا تیر و همچنین زیر سازی  پلها بکار میروند.مونتاژ داربست مثلثی بسیار ساده بوده  تا جاییکه دو کارگر به راحتی میتوانند در یک روز بیش از هزار عدد داربست مثلثی را چیدمان کنند.

سایر اجزای تشکیل دهنده سیستم داربست مثلثیعبارتند از :

  • صفحه کفی
  •  میل مهار ( ضلعی و قطری ) 
  •  پیچ تنظیم (سرجک )
  • پین داربست

مطلوب است اسکافولد  با مقطعی مربع شکل که طول هر ضلع آن۱۲۰سانتی متر و ارتفاعش ۱متر میباشد فرض میکنیم در این داربست مثلثی (امگا) قطر لوله ها ۵۰میلی متر و ضخامت ورق ۲٫۵میلی متر میباشد. خواهیم داشت:

lx≫ly=〖πr〗^۳ t→π(〖۲∙۵)〗^۳×(۰∙۲۵)=۱۲∙۲۷〖cm〗^۴
A→π(r_2^2-r_1^2 )=π{(〖۲∙۵〗^۲ )-(〖۲∙۲۵〗^۲ )}=۳∙۷۳〖cm〗^۴

R=0∙۷×۲∙۵=۱∙۷۶cm
K=1 L=100cm

S=kl/r→(۱×۱۰۰)/(۱∙۷۶)=۵۶٫۸

(kl/r<Cc)→fa=Fy/Fs [1-0∙۵((kl/R)/Cc)2]

F∙S=1∙۶۷+۰∙۳۷((kl/r)/Cc)-0∙۱۲۵((kl/r)/Cc)^3=1∙۸۲

Fa=2400/(1∙۸۲) [۱-۰∙۵((۵۶∙۸)/(۱۳۱∙۴))]=۱۱۹۵kg

P=Fa×A=1195×۳∙۷۳=۴۴۵۷kg≈۴∙۴ton

 

-ظرفیت باربری هر پایه داربست مثلثی با چیدمان مربع شکل در این مسئله ۱۳٫۲تن میباشد.

استفاده از داربست مثلثی برای زیر سازی سازه های بتنی و مرتفع ، همچون پلها و دالهای بتنی ، سازهء مطمئنی بوده و جایگزین مناسبی برای جک سقفی است . بدلیل اینکه جک سقفی حداکثر تا ارتفاع ۵٫۵ متری قابلیت استفاده دارد و تحمل بار یک جک سقفی صلیب دار در ارتفاع مذکور حداکثر ۱٫۵ تن در فاصله ۸۰ سانتیمتر از همدیگر میباشد . در حالیکه داربست مثلثی به فاصله ۱۲۰ سانتیمتری از دو چیدمان فریم حتی تا ارتفاع ۱۰ متری ۳۰۰۰ کیلوگرم فشار بار بتن را به راحتی و با ظریب اطمینان بالا تحمل میکند .

نحوه محاسبه تعدادی اسکافلد :

با توجه به اینکه اسکافلد با عرض ۱۲۰ سانتیمتری تولید میشود بنابراین اگر فشار بتن وارده ۳ تن در هر متر مربع در نظر گرفته شود مطابق شکل زیر مقطع چیدمان ، مربعی خواهد بود و بفرض اینکه ما یک سطح ۴۰۰ متر مربعی را بخواهیم با اسکافد پوشش بدهیم و ارتفاع فرضی ۸ متر در نظر بگیریم در این صورت محاسبه تعدادی اسکافلد ها به اینصورت خواهد بود :

داربست مثلثی ۱۰۰*۱۲۰         به تعداد ۱۹۳۲ عدد

داربست مثلثی ۵۰*۱۲۰            به تعداد ۲۷۶ عدد

میل مهار ضلعی ۱۲۰ سانتی         به تعداد ۲۷۶ عدد

میل مهار قطری ۱۷۰ سانتی         به تعداد ۱۳۸ عدد

صفحه کفی ۱۵ سانتی               به تعداد ۲۷۶ عدد

پیچ تنظیم (سرجک) ۴۰ سانتی      به تعداد ۲۷۶ عدد

بنابرین هرچه سازه سنگین تر باشد مطابق جدول محاسباتی و شکل چیدمان میشود بر حسب فاصله فریم ها از یکدیگر ، تعداد اسکافد مورد نیاز را برآورد کرد .

__________________________________________________

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های ذیل در ارتباط باشید 

تلفن : ۰۲۱۴۳۸۴۶۴۹۴

تلفن همراه : 09120773989 و 09124526202 

فکس : 02171053601

آدرس : بلوار جمهوری ، نبش ۲۳ ، مجتمع سینا ، واحد ۱۰

__________________________________________________

داربست مثلثی ، داربست مدولار مثلثی ، داربست امگا ، داربست شورینگ ، اسکافولد مثلثی ، اسکافر مثلثی  ، اسکافلد مثلثی ، قیمت داربست مثلثی ، قیمت داربست امگا ، جدول وزنی داربست مثلثی ، جدول وزنی داربست امگا ، مهار داربست مثلثی ، پایه داربست مثلثی ، فرم داربست مثلثی ، سرجک داربست مثلثی ، کفشک داربست مثلثی ، داربست مثلثی کارکرده ، داربست مثلثی دست دوم ، داربست امگا دست دوم ، داربست امگا کارکرده ، اجاره داربست مثلثی ، اجاره امگا ،قالب بتن ، قالب فلزی بتن ، قالب بتون ، قالب فلزی بتون ، قالب بتن دست دوم ، قالب فلزی بتن دست دوم ، قالب بتن بوذرجمهر ، قالب بتن صنعت یدک، قالب بتن خم ، قالب بتن ارس ، قالب بتن مدولار ، قالب بتن پرسی ، قالب بتن مرسل ، مرسل قالب ، قالب بتن لبه پنج ، قالب بتن لبه شش ، قالب بتن تسمه پنج سانتی ، قالب بتن تسمه شش سانتی ، قالب بتن کارکرده ، قالب بتن مستعمل ، قالب بتن مدولار ، قالب تیرچه ، قالب جدول ، قالب نیوجرسی ، قالب تونلی ، قالب پرنده ، قالب دال بتنی ، قالب مدولار پانلی ، قالب مدولار تخت ، قالب بتن مدولار تیر ودال ، قالب کنج داخلی ، قالب کنج بیرونی ، قیمت قالب فلزی بتن ، قیمت قالب بتن ، قالب کمانی ، اجاره قالب فلزی ، خرید قالب فلزی ، خریدار قالب فلزی ، فروش قالب فلزی ، فروشنده قالب فلزی ، جدول وزنی داربست مثلثی ، وزن داربست مثلثی ، وزن مهار داربست مثلثی ،وزن داربست امگا ، وزن اسکافولد مثلثی ، وزن شورینگ ، وزن پایه داربست مثلثی ، وزن کفشک داربست مثلثی ،محاسبه داربست مثلثی ، محاسبه شورینگ ، محاسبه امگا ، قیمت داربست مثلثی